Sản Phẩm Thương Mại

GARAPON

Thịt heo

Produk No.0434050

TOKYUCHUSHI GARAPON 100 BUTA (BABI)
Đông lạnh Không gia vị hóa học
Đóng gói 320g vải không dệt x 5 gói x 4 túi / thùng 
Mã JAN 4526281 001292
Mã ITF ――
Đặc tính ●Hn hợp xương băm với nước ct xương, không sử dụng gia vị hóa học.
●Một gói (320 g) có thể nấu được 20-30L kho trong khoảng 1 giờ.
Cách sử dụng
Cho GARAPON (320 g) vào nước nóng sôi 20-30 L.
Sau khi đun sôi, nấu trong khoảng 1 giờ trên lửa nhỏ với các loại rau yêu thích của bạn 

Produk No.0434029

TOKYUCHUSHI GARAPON TONKOTSU
Đông lạnh Không gia vị hóa học
Đóng gói 2 kg vải không dệt x 6 túi / thùng
Mã JAN 4526281 000288
Mã ITF ――
Đặc tính ●Xương và thịt lợn được xử lý trước như loại bỏ chất bẩn và được giã nhỏ.
●Chúng ta có thể dùng vừa làm súp vừa bổ sung.
Cách sử dụng
Cho 1 túi GARAPON vào nước sôi nóng 10-20L.
Sau khi đun lại, nấu trong khoảng 1-2 giờ với các loại rau yêu thích của bạn.

Produk No.0434034

TOKYUCHUSHI GARAPON BUTABONE
Đông lạnh Không gia vị hóa học
Đóng gói 1 đu (khoảng 1,5 kg) vải không dệt × 6 túi / thùng
Mã JAN 4526281 000332
Mã ITF ――
Đặc tính ●Đu lợn được xử lý trước như loại bỏ chất bẩn và được giã nhỏ.
●Cho nước súp có hương vị thịt lợn đậm đà.
Cách sử dụng
Cho 1 túi GARAPON vào 10 ~ 20 L nước sôi.
Sau khi đun lại, nu trong khoảng 1-2 giờ với các loại rau yêu thích của bạn. 

Produk No.0434051

TOKYUCHUSHI GARAPON 100 TORI
Đông lạnh Không gia vị hóa học
Đóng gói 320 g vải không dệt x 5 cái x 4 túi / thùng
Mã JAN 4526281 001308
Mã ITF ――
Đặc tính ●Xương gà băm và nước hm xương, không sử dụng gia vị hóa học.
●Một túi (320 g) có thể nu được 20-30L nước dùng trong khoảng một giờ.
Cách sử dụng
Cho GARAPON (320 g) vào nước sôi 20-30 L và sau khi đun sôi lại, nu nó trong khoảng 1 giờ với các loại rau yêu thích của bạn ở lửa nhỏ.

Produk No.0434030

TOKYUCHUSHI GARAPON TORIBONE
Đông lạnh Không gia vị hóa học
Đóng gói 2 kg vải không dệt x 6 túi / thùng
Mã JAN 4526281 000295
Mã ITF ――
Đặc tính ●Xương và thịt gà được xử lý trước như loại bỏ cht bẩn và được giã nhỏ.
●Bạn có thể sử dụng nó như nước dùng hoặc thực phẩm bổ sung.
Cách sử dụng
Cho 1 túi GARAPON vào nước sôi khoảng 10 ~ 20 L. Sau khi vặn lại, nu nó với các loại rau yêu thích trong khoảng 1-2 giờ.  

Produk No.0434040

 TOKYUCHUSHI GARAPON TEIJI
Đông lạnh Không gia vị hóa học
Đóng gói 2 kg vải không dệt x 6 túi / thùng
Mã JAN 4526281 000714
Mã ITF ――
Đặc tính ●Xương và thịt gà được xử lý trước như loại bỏ cht bẩn và được giã nhỏ.
●Nó dùng để nu súp nước dùng trong và cho các nhà hàng Nhật Bản.
●Bạn có thể sử dụng nó trong nhiều loại súp và thực phẩm bổ sung.
Cách sử dụng
Cho 1 túi GARAPON vào nước sôi khoảng 10 ~ 20 L và sau khi đun sôi lại nu nó với các loại rau yêu thích của bạn khoảng 1-2 giờ. 

Produk No.0434042

TOKYUCHUSHI GARAPON WAKADORIBONE
Đông lạnh Không gia vị hóa học
Đóng gói 2 kg vải không dệt x 6 túi / thùng
Mã JAN 4526281 000752
Mã ITF ――
Đặc tính ●Xương và thịt gà non được xử lý trước như loại bỏ cht bẩn và được giã nhỏ.
●Bạn có thể sử dụng nó như một loại súp và thực phẩm bổ sung.
Cách sử dụng
Cho 1 túi GARAPON vào nước sôi khoảng 10 ~ 20 L..
Sau khi đun sôi lại, nu nó với các loại rau yêu thích của bạn khoảng 1-2 giờ. 
Pha trộn(Thịt heo & Gà)

Produk No.0434052

TOKYUCHUSHI GARAPON 100 BUTATORI
Đông lạnh Không gia vị hóa học
Đóng gói 320 g vải không dệt x 5 cái x 4 túi / thùng
Mã JAN 4526281 001315

Mã ITF

――
Đặc tính ●Xương gà, lợn băm và nước ct xương. Không sử dụng gia vị hóa học.
●Một túi (320 g) có thể nu 20-30L nước dùng trong khoảng một giờ.
Cách sử dụng
Cho GARAPON (320 g) vào nước sôi khoảng 20-30 L.
Sau khi đun sôi lại, nu nó với các loại rau yêu thích của bạn khoảng 1-2 giờ trên lửa nhỏ. 

Produk No.0434031

TOKYUCHUSHI GARAPON BUTATORI
Đông lạnh Không gia vị hóa học
Đóng gói 2 kg vải không dệt x 6 túi / thùng
Mã JAN 4526281 000301
Mã ITF ――
Đặc tính ●Xương và thịt lợn, gà được xử lý trước như loại bỏ cht bẩn và được giã nhỏ.
●Bạn có thể sử dụng nó như một loại súp và thực phẩm bổ sung.
Cách sử dụng
Cho 1 túi GARAPON vào nước sôi khoảng 10 ~ 20 L.
Sau khi đun sôi lại, nu nó với các loại rau yêu thích của bạn khoảng 1-2 giờ.

Produk No. 0434041

TOKYUCHUSHI GARAPON BUTAWAKADORIBONE
Đông lạnh Không gia vị hóa học
Đóng gói 2 kg vải không dệt x 6 túi / thùng
Mã JAN 4526281 000769
Mã ITF ――
Đặc tính

●Xương và thịt lợn, gà non được xử lý trước như loại bỏ cht bẩn và được giã nhỏ.
Nó thích hợp để nu nước luộc gà và heo đơn giản.
Bạn có thể sử dụng nó như một loạt các vật phẩm bổ sung và sinh vật.

Cách sử dụng
Cho 1 túi GARAPON vào nước sôi khoảng 10 ~ 20 L.
Đun sôi lại nu nó với các loại rau yêu thích của bạn khoảng 1-2 giờ 

Yêu cầu

KONTAK KAMI